Tennån                           tennankarta

Snabbfakta:
Tänkt startpunkt: Floj 20 km NO Sälen, 440 m.ö.h.
Tänkt målgång: V om Rämyrtjärnen, 420 m.ö.h.
Inventeringsdatum: 100417
Sträcka: 17 km
Mål-start med cykel: 16 km
Brantaste parti: Omkring Lokstamn (10 m på 4,35 km)                                  
tennankarta

INVENTERING

Tennån är ett vattendrag som börjar strax norr om samhället Floj i Dalarna. Ån är till en början smal och rinner igenom stora myrområden. Strax innan Styppelbrokojorna blir det mer vanlig skogsvegetation för att sedan återgå till myrmarker söder om Styppelbrokojorna. Vid Styppelstamn blir det återigen mer skogsmarker och ån faller mer. Eftersom Tennån rinner genom mestadels myrmarker är det viktigt att hålla koll på var man är på kartan när kvällningen börjar komma. I myrmarker kan det vara svårt att snabbt hitta en bra tältplats.

Fördelning: myrmarker 70%, sjö <5%, skog, >25%.

Att notera: Vi inventerade Tennan 100417. Då gick det nätt och jämt att ta sig fram via skidor. SMHI:s snödjupskarta vid Floj visade 100413 10-30 mm, 100420 var det 0 mm (precis vid gräns till 10-30 mm).

Copyright © 2011 www.vildmarkskajaking.se logga