Ogan                 ogankarta

Snabbfakta:
Tänkt startpunkt: Smågan 6 km Ö Transtrand, 481 m.ö.h.                
Tänkt målgång: Venjan 275 m.ö.h.
Inventeringsdatum: 120922
Sträcka: 78 km
Mål-start med cykel: 48 km
Brantaste parti: Förmodligen då Ogan blivit Ogströmmen vid 6 km NV om Öje.
ogan_inv1

INVENTERING

Ogan är en stor och lång å öster om Transtrand i Dalarna som rinner mestadels i sydostlig riktning. När vi insåg att ån gick att paddla från Smågansjöarna ända till Venjan blev Ogan snabbt ett hett objekt att inventera. Vid en första anblick ser Ogan ut att ha "allt" - paddling genom sjö, skog, myr, rikligt med forsar och nästan total avsaknad av paddling genom exploaterade områden.

Lämpligt är att starta i den norra delen av den nordligaste av Smågansjöarna. Expeditionen börjar då med paddling genom sjösystemen med en kortare åsträcka som länk mellan sjöarna. Räkna med ett få bära förbi ett par dämningar. Efter Smågarna blir det åpaddling ända ner till Rogsjön. Vi blev tvungna att prioritera bort platsbesök på detta parti på grund av tidsbrist, men räkna med att få paddla igenom ett antal vildare partier. Dämning finns mellan Rogsjön och Dragsjön samt mellan Dragsjön och då Ogan tar vid igen.

Ogan är konstant småforsig, bred och stenig. Den bör nog inte paddlas vid lågt vattenstånd. Räkna med att kajakerna kommer stöta i  sten ett oräkneligt antal gånger eftersom paddlingsbar fåra ofta inte känns självklar. Om man lyckas pricka in högt vattenstånd kan man också räkna med att det kommer gå undan eftersom ån är konstant strid. En dagsetapp i en genomsnittlig skogså brukar landa på ca 12 km. Det går nog att tillryggalägga en betydligt längre sträcka under en dag när man paddlar Ogan.

Söder om Ogsjön övergår Ogan till Ogströmmen. Namnet indikerar på att det kommer gå undan ner till Öje. Tyvärr är denna sträcka svårinventerbar på grund av oländig terräng. Vi gjorde ett försök att komma åt vid Lyån och Blommande hav men fick återvända utan att har skymtat Oströmmen. Synd, på flygfoton ser detta parti ut att vara riktigt strömt.

I Öje vid bilbron finns både livsmedelbutik och restaurang "Vita Älgen". Läge för att lyxa lite på restaurang om man vill och sedan fortsätta expeditionen!

Efter att ha nått Bysjön fortsätter paddlingen genom ett kluster med småsjöar innan Ogströmmen så småningom mynnar ut i Ogviken och Venjansjön. Sista biten av paddlingen består således av dryg 10 km sjöpaddling innan man är framme vid expeditionens mål: Venjan. Även om vattendraget runnit åt nordost sista biten är det långt till startplatsen och att cykla från Venjan till start känns för långt. Ta en taxi eller lös det på annat sätt.

Ogan är lång och erbjuder allt man önska sig som vildmarkssuktande paddlingsfantast! Ån består av 50 % sjö, 35 % skog, 10 % myr och 5 % bebyggelse.

Copyright © 2013 www.vildmarkskajaking.se logga