Nordmarksälven           nordmarksalvenkarta

Snabbfakta:
Tänkt startpunkt: Finnhyttetjärnen 11 km NV Nordmark, 200 m.ö.h.
Tänkt målgång: Stensjön, 142 m.ö.h.
Inventeringsdatum: 111016
Sträcka: 27 km
Mål-start med cykel: 29 km (Skäret-Uvbergsbron, sträckan Uvbergsbron-Mörtlugnet 4 km)
Brantaste parti: Förmodligen vid Tången.
nordmarksalven1

INVENTERING

Nittälven tar sin början efter Finnhyttetjärnen norr om Nordmark i Värmland. Den börjar med att rinna söderut genom fina myrmarker ner till Motjärnarna. Efter tjänarna uppstår ett längre parti med ständiga småforsar, ofta med endast en farbar ränna beroende på att älven faktiskt är ganska liten. Inbjudande paddling i skog, men räkna med att köra fast på stenar vid ett antal tillfällen. Efter Heden lugnar älven ner sig och bjuder på fin och lugn paddling. På vägen in mot Silvbergsfallet finns en fin rastplats vid bron.

Paddlingen fortsätter lugnt till Björnmossen då inbjudande småforsar på nytt uppstår. Vid området vid Ängvallsbron faller ån mer och de forsar som finns där är stenigare men helt klart paddlingsbara. Sedan, ner till Tången är det lugnt. I och med att vi nu kommit in i ett område med en del hus finns mer åkermark och vildmarkskänslan avtar något givetvis men paddlingen är mycket inbjudande.

Vid Tången finns ett fall som måste bäras runt. Detta innebär inte något problem eftersom vi nu är i ett samhälle med gott om vägar. Kort efter detta parti finns ett ställe alldeles intill riksväg 246 där älven delar sig. Välj den vänstra fåran. Till höger in bland stenmurarna finns en avsats och ett litet fall.

Vid behandlingshemmet i Fogdhyttan finns en dämning runt vilken kajakerna måste bäras. Vid isättning och fortsatt paddling är det ström och stenigt en liten bit. Älven lämnar samhället och fortsätter in i skog och myr. Vid Stockforsen kan man bära runt dämningen och fortsätta till sjön Agen och avsluta sin paddling där. Vi väljer istället att svänga rakt söder ut in på Svarttjärnsälven och paddla motströms genom Svarttjärnen till Mellansjön. Ett litet vattendrag förbinder Mellansjön med Stensjön. Funkar det inte att paddla dessa ca 600 m blir det till att släpa kajakerna. När man nått Stensjön är det bara att paddla rakt över till bilvägen och avsluta expeditionen där.

Nordmarksälven erbjuder varierad paddling genom olika landskap. Älven består av 30 % myrmarker, 10 % sjö, 40 % skog, 15 % åkermark och 5 % bebyggelse.

Copyright © 2012 www.vildmarkskajaking.se logga