Nittälven                         nittalvenkarta

Snabbfakta:
Tänkt startpunkt: Mörtlugnet 18 km NV Kopparberg, 200 m.ö.h.
Tänkt målgång: Ljusnaren, 163 m.ö.h.
Inventeringsdatum: 110410
Sträcka: 31 km
Mål-start med cykel: 12 km (Skäret-Uvbergsbron, sträckan Uvbergsbron-Mörtlugnet 4 km)
Brantaste parti: Strax söder om Mörtlugnet, se bilden (10 m på 1,27 km)
nittalven1

INVENTERING

Nittälven uppstår efter sjön Holmtjärnen en bra bit norr om vår tänkta startpunkt: Mörtlugnet. Älven är rak till en början men en bit söder om Uvbergsbron börjar den meandra mer och mer. Nittälven är inte reglerad och bör paddlas vid högt vattenstånd, d v s tidigt på våren. Som exempel kan nämnas att 2011 avslutades vårfloden i månadsskiftet april/maj p g a tidig värme och uteblivet regn, vilket innebar att Nittälven blev tämligen grund så tidigt som i början av maj.

Nittälven paddlas alltså med fördel tidigt på året. Detta innebär att det kan bli en kall expedition. Studeras temperaturer mellan 2006-2011 konstateras följande:

Temperatur Hällefors 060428-060504: max 15'C, min 0'C, medel 7'C, antal nätter < 0'C 0 st.
Temperatur Hällefors 070428-070504: max 19'C, min -1'C, medel 9'C, antal nätter < 0'C 1 st.
Temperatur Hällefors 080428-080504: max 21'C, min 7'C, medel 13'C, antal nätter < 0'C 0 st.
Temperatur Hällefors 090428-090504: N/A
Temperatur Hällefors 100428-100504: max 15'C, min -2'C, medel 8'C, antal nätter < 0'C 1 st.
Temperatur Hällefors 110428-110504: max 18'C, min -2'C, medel 7'C, antal nätter < 0'C 3 st.

Vi har tänkt att parkera bilen antingen vid Uvbergsbron och gå med kajakerna till Mörtlugnet eller om det går köra bil de sista fyra kilometrarna ända upp till Mörtlugnet. Startar man i Mörtlugnet kan man paddlar motströms för att få eventuellt få se det brantaste partiet i Nittälven: Brattforsen.

Paddlingen vidtar sedan söderut. Det blir omedelbart forskaraktär på älven, ingen mjukstart här inte! Två forspartier på 500 m respektive 250 m kommer ganska på en gång. Det första partiet är ganska rakt medan det andra svänger kraftigt (se bild ovan). Det sistnämnda partiet är troligtvis den mest krävande forsen på hela sträckan. När vi inventerade detta parti rådde extremt högt vattenstånd. Älven såg paddlingsbar ut här men vi tror att forsen ligger på gränsen av vår kapacitet. 

Ytterligare två forsar finns söder härom. Den ena mycket kort och i anslutning till en holme, den andra är längre och uppstår där Nordtjärnälvens mynnar i Nittälven. Fortsättningen fram till Uvbergsbron är lugn och fin, dock är vissa partier mycket grunda och steniga. Vegetationen har hittills bestått av barrskog med inslag av al och björk.

Efter Uvbergsbron fortsätter det vara enkel paddling ända ner till Dansarbacken, varvid tre korta forsar uppträder strax söder om. Forsarna är jämna, flacka och förhållandevis breda. Nästa fors är ca 200 m och uppträder ungefär där Laxbäcken mynnar i Nittälven.

Några småforsar kan också finnas söder om Kolbron, men nästan all paddling härifrån är lugn och fin åpaddling genom ett sandigt hedlandskap med övervägande tallskog. Till slut når man Ljusnaren och förslagsvis paddlar norröver upp till Skäret där turen avslutas.

Nittälven består av 20 % myrmarker, 5 % sjö (Ljusnaren) och 75 % skog.

Copyright © 2011 www.vildmarkskajaking.se logga