Musån                              musankarta

Snabbfakta:
Tänkt startpunkt: Någonstans i närheten av Kälkbergsstugan 25 SV Äppelbo, 290 m.ö.h.
Tänkt målgång: Knon 215 m.ö.h.
Inventeringsdatum: 110409
Sträcka: 20 km
Mål-start med cykel: 27 km
Brantaste parti: I naturreservatet nära Nordsjön (10 m på 440 m)
musan1

INVENTERING
Musån var egentligen tänkt som en 1-dagarspaddling från Mussjön ner till strax innan Knon, men det finns ett fint parti av Musån norröver som ser lockande ut. Vår tanke är att paddla från någonstans runt Kälkbergsstugan ner till Knon via Nordsjön/Mussjön.

Från Kälkbergsstugan ner till och förbi bron vid Fulbäcksåsarna är det mestadels myrmarker och troligtvis fin paddling. Omedelbart söder om bron är det forsigt och stenigt. När vi besökte Musån ån nästan översvämmad men ändå kunde vi här skönja mycket sten i ån.

Analyserar man flygfoton på ån ser man att från bron och söder ut blir det först stenigt och sedan är ån nästan torrlagd! Då inte någon damm finns norröver känns det som att denna å måste paddlas i högt vattenstånd. Förmodligen blir det också ett släp genom hela naturreservatet, ca 1 km, eftersom ån faller brant här. Efter naturreservatet fortsätter ån vara grund innan man snart paddlar ut i Nordsjön.

Sedan följer sjöpaddling till dammen vid Piltholmarna. Efter upptag och bär där fortsätter ån igen söderut. Förmodligen väntas lätt åpaddling med endast någon kort fors till en vändplan där vattendraget blir smalare. På flygfoton kan man tyda någon form av dämning/fall där. Efter detta blir ån grund och stenig och konstant småforsig ända ner till Knon.

Musån består av 50 % myrmarker, 20 % sjö och 30 % skog.

Copyright © 2011 www.vildmarkskajaking.se logga