Mangslidälven               mangslidalvenkarta

Snabbfakta:
Tänkt startpunkt: Bron Bjurberget 25 km NV Ambjörby, 313 m.ö.h.            
Tänkt målgång: Mangen, 198 m.ö.h.
Inventeringsdatum: 090419
Sträcka: 17 km
Mål-start med cykel: -
Brantaste parti: Vid foten av Lemmiki, vid Kvisten och Klaso
mangslidalven1

INVENTERING

Mangslidälven är en liten älv som börjar i Mangslidtjärnet väster om Bjurberget och rinner söderut genom sjön Mangen. Vid tänkt isättsplats är älven lugn och stilla när den rinner genom myrmarkerna. Vi hade tänkt köra in på skogsvägen som går parallellt med älven men den var helt täckt av snö. Det fick bli skidor istället. Bara en bit in på vägen såg vi färska björnspår som fortsatte åt samma håll som vi var på väg.

Vi kom aldrig så lång som till det branta partiet vid Lemmiki men vi erfar att paddlingen där är brant, stenig och bökig. Turligt nog finns vägen alldeles intill Mangslidälven. Med kajakkärror blir därmed vidare transport enkel.

Efter forspartiet blir det flackt och fina myrmarker igen fram till Skallbäcksdammen. Fortsatt paddling sker i en smal, stenig och fallande älv. Vi hann inte sondera terrängen söderut, men även om vi inte utfört en okulär inventering är frågan är om Mangslidälven verkligen är paddlingsbar. Eftersom den är så här stenig denna tid på året med högt vattenstånd från snösmältning är vi tveksamma. Det blir ju inte mer vatten längre fram på våren (om det inte regnar mycket). Partiet vid Kvisten och Klakso är dessutom, med all sannolikhet, inte paddlingsbart oavsett vattenstånd.

Mangslidälven består av 40 % myrmarker och 60 % skog.

Copyright © 2012 www.vildmarkskajaking.se logga