Ljusnan                           ljusnankarta

Snabbfakta:
Tänkt startpunkt: Där Bedasbäcken mynnar i Ljusnan, 175 m.ö.h.                
Tänkt målgång: Övre Brocken Långnäsudden, 127 m.ö.h.
Inventeringsdatum: 110605
Sträcka: 21 km
Mål-start med cykel: 19 km
Brantaste parti: Kraftig fors väster om Osebolskojan
ljusnan1

INVENTERING
Ljusnan är ett vattendrag som i storleksordning ligger mellan å och älv. Vattendraget formas till Ljusnan någonstans i trakterna öster om Ljusneberget i Värmland. I södra Ljusnetjärnarna finns en damm som reglerar vattennivån.

Vi föreslår att börja paddla ungefär där Bedasbäcken mynnar i Ljusnan. Norröver faller ån lite mer och är opaddlingsbar vid lågt vattenstånd. Vi inventerade i juni och skulle vi starta paddlingen där och då hade vi fått räkna med en hel del bottenstötningar. Vi hade förmodligen fått leda kajakerna i den grunda ån då och då.

Längre ner blir det flackare och ån är lugn och fin ända fram till Kallafall. Vid Kallafall börjar en grund och stenig fors som sträcker sig ner till Björbysätern. Att leda kajakerna med kajakkärra på den parallella grusvägen förbi detta parti är dock enkelt.

Ån har blivit bredare och fortsätter sedan söderut med täta inslag av småforsar. De är verkar relativt lättpaddlade men många stora, kantiga stenar gör att passage genom forsarna kan bli riskabel vad gäller åverkan på kajakerna. Vattnet är såpass strömt att det är oundvikligt att stöta emot ett antal stenar under genomfart. Eftersom forsarna är många kommer det bli stort slitage på kajakerna.

Strax väster om Osebolskojan finns en kort men kraftig fors som måste passeras. Efter detta minskar förekomsten av forsarna. Efter bron vid Djupdalen är Ljusnan lugn och fin ända till Övre Brocken.

En mycket viktig kommentar är att vi inte alls hunnit inventera alla partier som ser strida ut på papper. Fler forsar i samma svårighetsgrad som väster om Osebolskojan kan förekomma!

Musån består av 95 % skog och 5 % samhälle.

Copyright © 2012 www.vildmarkskajaking.se logga