Halgån                halgankarta

Snabbfakta:
Tänkt startpunkt: Bugolvkölen vid vägbron över Lill-Halgån 0,8 km sydost om sjön Åskakens södra spets, 22 km SV Malung, 394 m.ö.h.                

Tänkt målgång:  2,6 km innan Brattfallet väster om Knämyrberget vid liten skogsväg in från bilvägen väster om Halgån.
Inventeringsdatum: 120924
Sträcka: 33 km
Mål-start med cykel: 38 km
Brantaste parti: Många tuffa partier finns, till exempel vid Storholmen och norr om bilbron vid Pällsloberget.
halgan1

INVENTERING

Halgån löper från sjön Åskaken i nästan rakt sydlig riktning för att mynna i Klarälven strax norr om Ekshärad. Från Åskaken ner till väg E45 rinner ån genom mestadels vackra myrlandskap. Efter passage under väg E45 dominerar skogsterräng och ån faller mer. Strax innan Halgån rinner ut i Klarälven passeras Brattfallet.

Vi inventerade ån en gnistrande fin höstdag i slutet på september. Halgån tedde sig då trollskt vacker i det kulörta höstlandskapet. Eftersom det till en början nästan enbart handlar om paddling i myr flyter ån fram i sakta mak men bryts då och då av korta och odramatiska forspartier. Dessa forspartier såg dock oroväckande grunda ut och paddling där och då skulle förmodligen inneburit en hel del släp eller bär. På tal om vattenstånd är vår uppskattning när detta skrivs (juli 2013) att det vid inventeringstidpunkten inte var speciellt lågt. Vid passage över ån på väg E45 vid andra tidpunkter har vattenståndet varit lägre.

Efter passage under väg E45 börjar ån falla mer och bli betydligt vildare. Stora stenblock förekommer konstant. Vid en eventuell paddling bör nog vattenståndet vara högre för en trevligare (och överhuvudtaget möjlig?) paddling. En bit söder om E45:an är Halgån svåråtkomlig för inventering, vi vet inte hur ån ser ut där. Vid Storholmen är det svårpaddlat på grund av tuff fors och all sten i forsen.

Vidare nedströms blir ån lite bredare och troligen lite grundare i partier. Vid ett lättinventerat parti alldeles intill bilvägen finns en kraftig fors med klipphällar och stora stenblock som måste passeras (se bild ovan). Ån lugnar ned sig efter bilbron vid Pällsloberget och börjar till och med meandra något. Detta är det sista som händer innan paddlingen bör avslutas. Om vidare paddling söderut sker är det till att spänna fast säkerhetsbältet och ta på störtkrukan - Brattfallet hägrar!

Halgån bör endast paddlas vid högt vattenstånd för både kajakernas och paddlingsupplevelsens skull. Om så sker blir myrpaddlingen norr om väg E45 förmodligen problemfri och riktigt njutbar. Söder om E45:an kommer det gå undan och man bör nog vara en erfaren paddlare för att bemästra de steniga och ofta förekommande tuffa forsarna. Ån består av 50 % myr, 50 % skog och en obetydlig andel sjö.  

Copyright © 2013 www.vildmarkskajaking.se                                                                                                                            logga2