Granan                           granankarta

Snabbfakta:
Tänkt startpunkt: Kullarvsdammen 12 km S Äppelbo, 300 m.ö.h.                
Tänkt målgång: Västerdalälven Äppelbo 270 m.ö.h.
Inventeringsdatum: 110409
Sträcka: 17 km
Mål-start med cykel: 14 km
Brantaste parti: Kraftverket
granan1

INVENTERING

Granån blir en å först vid Kullarvsdammen och det är där vi började inventera. Ån rinner igenom stora myrmarksområden innan den till slut mynnar ut i Västerdalälven i Äppelbo. Ett antal små dammar med tillhörande sjöar förekommer längs ån, men dessa är lätta att bära runt. Under vår inventering rådde kraftig översvämning och det var ofta svårt att få en uppfattning om hur stor ån är då det inte är snösmältning.

Inga forsar uppträder. Vid kraftverksanläggningen rinner ån dels igenom ett rör, dels i en reglerad kanal. Detta parti är ca 300 m långt och går ej att paddla. Dock, man tar sig enkelt förbi detta parti genom att transportera kajakerna på en kajakkärra längs en grusväg ner till själva kraftverket. Här kan kajakerna åter sättas i den del av ån som uppstår efter röret. Denna ådel mynnar snart ut i kanalen och här kan det vara något strömt.

Ån fortsätter sedan norrut som ett enda vattendrag. Strax innan mynningen i Västerdalälven måste kajakerna bäras vid dämningen vid Storholen. Granån består av 70 % myrmarker, 5 % sjö, 20 % skog och 5 % samhälle.

Copyright © 2011 www.vildmarkskajaking.se logga