Nittälven 2012       nittalvenkarta

Snabbfakta
Startpunkt: Mörtlugnet omedelbart söder om Brattforsen (18 km sydväst om Grängesberg) 195 m.ö.h.
Målgång: Träindustrin i Skäret (5 km nordväst om Kopparberg) 163 m.ö.h.
Tid: 120502-120504
Paddlad längd (approximativt): 27 km

TURDAGBOK 

Dag 1 - tisdag 2 maj
Årets expedition skulle bli den tidigaste någonsin. Vi hade valt att paddla Nittälven så tidigt som i början av maj eftersom älven hade sagts vara svårpaddlad vid lågt vattenstånd. Nittälven är ganska stor och känns som ett mellanting av å och älv. De forsar vi stötte på under tidigare inventering skvallrade också om att högt vattenstånd är att föredra.

Inför avfärd gjorde skiftande väderprognoser oss förbryllade och vi var mycket spända på hur vädret till slut skulle bli.
Prognosen för första paddlingsdagen var, några dagar innan expedionsstart, sol och värme, för att senare ändras till en varmgrad och snö!

Efter packningen var det bara att hiva på kajakerna på kajakstativet... trodde vi. Efter en tids letande och gradvis växande frustration tvingades vi konstatera att kajakstativet inte stod att finna någonstans. Efter ytterligare en tids intensivt funderande kom vi fram till det med största sannolikhet låg hemma hos den ene deltagarens mor.

Det blev till att surra fast flytetygen direkt på takräcket. Det är dock inget transportalternativ som vi rekommenderar. Det är något krångligt att få till en tillförlitlig montering vilket innebär att man får vara lätt på gasen under transport. Dessutom skapar montaget ett stort kontakttryck som faktiskt medförde att skrovet bucklade inåt; en deformation som delvis kvarstod också efter avlastning.nittalven1
Vem behöver kajakstativ.

Som sig bör känner den ena expeditionsdeltagaren av lätt förkylning och halsont. Och som sig bör har det sänkta hälsoläget förbättrats vid ankomst till älven! Kanske det fantastiska vädret spelar viss roll. Här förväntar vi oss snöblandad misär med några löjliga plussgrader och möts av klarblå himmel och sommartemperaturer - härligt!

Efter dumpning av cykel vid den stora industribyggnaden i den nordligaste delen av Ljusnaren i Skäret och skumpig bilkörning in på skogsvägen upp mot Mörtlugnet var vi framme vid startpunkten.

Efter lunchen packade vi kajakerna och insåg att svetten kommer lacka innan ens kajakerna är i vattnet. Vi var tvungna att kånka de fullastade kajakerna genom 200 m skog innan vi nådde Nittälven. Det var bara att spotta i nävarna och skrida till verket. Vad vi då inte visste var att den mest fysiskt krävande strapatsen var avklarad!

Vi sjösatte kajakerna och började med att paddla motströms för att ta reda på om vi kunde se något av Brattforsen. Det kunde vi inte.

nittalven2
Nordligaste punkten av Mörtlugnet. Skum i vattnet skvallrar
om vattenfall.


 Vi vände och började paddla medströms. Direkt efter Mörtlugnet blev drag under galoscherna.  Forspaddlingen började nästan omedelbart.  Vi hade kalkylerat med att det tuffaste partiet skulle inträffa  en bit längre fram. Vi hade fel. Mitt i forsrakan försvann den framförvarande expeditionsdeltagaren en bit framför den bakomvarande expeditionsdeltagaren. När ett sådant "knä" uppstår i älven kan man räkna med antingen fall eller kraftigt ökad fors. Om man dessutom redan befinner sig mitt i en fors finns ingen återvändo. Det är bara att ta på sig störtkrukan och utan dödsförakt kasta sig in i det som komma skall.

En kort men kraftig fors uppdagades mycket riktigt bakom knät i älven. Vi båda lyckades ta oss igenom forsen men utan egentlig kontroll. Detta var den kraftigaste forsen vi hade paddlat hittills!

nittalven3
Paddlingens tuffaste parti.

Efter ett sel (lugn sträcka mellan forsar) kom vi sedan till nästa utmaning: en fors med en 90-gradig sväng och ett björkträd mitt i. Efter att redan blivit uppvärmda kastade vi oss in böljorna. Björken vara bara att åka över och svängen mitt i forsen gick av bara farten - lätt som en plätt. Det verkar som att det alltid ser värre ut än vad det i själva verket är.

Vi hade hoppats att få ta del av snösmältningens nivåhöjande effekt eftersom vi beslutade oss för att paddla vid denna tidpunkt på året. Tyvärr var vintern snöfattig detta år och vattennivån var betydligt lägre än då vi inventerade Nittälven i april 2011. Dock räckte vattenmängden för paddling. Även om Nittälven är bred och stenig fanns alltid en paddlingsbar fåra. Dock, hade vattennivån varit lägre kunde det blivit problem på sina ställen. Vi rekommenderar därmed att paddla detta vattendrag vid högt vattenstånd.

nittalven4
Foten av en fartfylld fors. Bra fart, rolig paddling.
Resterande paddling ner till Uvbergsbron är ström och småforsig men relativt enkel att paddla. Det ligger en del träd och blockerar framfarten men eftersom Nittälven är så bred så  innebär dessa hinder oftast inga problem. Dock får man vara medveten om att paddlar fram till ett träd som ligger tvärs över älven finns risken att man snabbt kilas fast parallellt mot trädet av strömmen.


nittalven5
Träd rakt över älven mitt i en fors är alltid en utmaning.
Denna gran gick inte att forcera över utan vi blev tvungna
att bära runt hindret. 
Vid Uvbergsbron syntes de första spåren av att Nittälven är en något preparerad älv för kajak eller kanot. Precis vid bron finns en perfekt isättningsplats. Faktum är att efter Uvbergsbron fram till målet, sjön Ljusnaren, inträffar endast några små forsar och något enstaka större hinder.

Nittälven rekommenderas av lokala kanotuthyrare och det är uppenbart att den hålls farbar. Det är bekvämt men tar bort lite av den råa vildmarkskänslan.

De första gapahukarna började dyka upp. Vi förkastade dessa bekvämlighetsbyggnader. Är det bra väder är det alltid trevligast att slå läger i en icke tillrättalagd miljö.
nittalven6
Paddling vid Uvbergsbron. Lugnt och fint.
Det är inte lätt att få till ett bra djurfoto under själva paddlingen. Dock hade en av oss tur denna gång. En and som satt och ruvade intill vattnet kunde acceptera att en märklig vattenfarkost kunde passera. När nummer två kom fick det vara nog. Mot alla odds hade den första expeditionsdeltagaren lyckats smyga sig till en bra fotoposition, fipplat upp kameran, fokuserat och fyrat av precis när anden lyfte och expeditionsdeltagare 2 befann sig i bakgrunden. Scoopet var ett faktum.
nittalven7
Fågelfotografering längs Nittälven. Ibland har man tur.
Vi fortsatte paddla en liten bit söderut innan vi slog läger. Att hitta tältplats vid denna del av Nittälven var enkelt. Vi stannade vid en inbjudande stenstrand för att reka eventuell tältplats och fick direkt syn på en iordninggjord eldstad. Vi valde att tillbringa natten här.

När vi tog upp kajakerna på land såg vi till vår fasa att några skallar tillhörandes skruvarna som håller fotpedalskenorna mot insidan av skrovet hade fått sig några törnar av dagens paddling. Skruvarna som penetrerar skrovet är inte många till sitt antal men eftersom de sitter där de sitter finns risken att stenar i forsar kommer åt och gör mekanisk åverkan på skruvarna. Vi blev lite oroliga över om alla törnar läng resan till syvende och sist kan resultera i att det blir en glipa mellan skrov och skruv med vattenläckage som följd. Konstruktionen känns inte helt optimal.

Korvgrillning, kokkaffe och god whisky förgyllde kvällen efter traditionsenligt manér.

Dagens paddlade sträcka blev blyga 8 km.
nittalven9
Offensiv torkning av blöta underkläder.

nittalven8
Öppen eld och kokkaffe i skymningen med Nittälven i
bakgrunden. Det ska va' gôtt å leva.

Dag 2 - onsdag 3 maj
Natten var ganska kall så man blev tvungen att dra upp sovsäcken ordentligt över huvudet.

Trots paddling i början av maj var det intensiv fågelaktivitet i skogen. På tidig morgonkvist lyssnade vi till många olika fågelkvitter/-skrin-/gurgel. En, att döma av det karakteristiska lätet, tjäder lät som den kom allt närmare. Till slut förväntade vi oss att fjäderfät inne i tältet.

Morgonen flöt på som vanligt. Vädret var vackert men det var något kallare än gårdagen. Som vanligt tog det ca tre timmar från det att man pallrar sig ut ur tältet tills man sitter i kajaken. Vi har förfärligt svårt att komma under dessa tre timmar. Dock, ingen av de båda paddlingsdeltagarna är kända för att vara speciellt raska av sig så denna tid
kan säkert kortas ner betydligt av mer effektiva individer.

Skogen närmast söderut består av stora gräsområden. Eftersom ingen grönska slagit ut än gick paddlingen inledningsvis genom ett gulbrunt filter. Inte speciellt vackert.
nittalven10
Passage under spång. Nittälven ramas in av vegetation i
gulbrun kulör.

På grund av de ganska tätt förekommande gapahukarna och övriga rastplatserna förstärktes känslan av exploatering. Speciellt försiggjord verkar ”Eskils koja” vara, placerad på en höjd, till och med utrustad med skorsten. 

nittalven12
Eskils koja. Finns "all-inclusive" tro? Annars får det vara.

Vid ett antal tillfällen stötte vi på hinder i form av omkullfallna träd. Samtliga träd som skulle inneburit besvärlig passage hade sågats av för att öka framkomligheten.

nittalven11
Ett av alla avsågade träd i Nittälven. Undrar om det
kommer en  restaurang snart som serverar kött med bröd och
som har "paddle-thru" ?


Älven meandrar nu mer och mer och sten ersätts alltmer med sand. Så småningom dominerar sandmarkerna men avlöses då och då med stenpartier. Detta påminner nu starkt om Svartån och Lungälven, som vi tidigare paddlat. Några mindre forsar passeras enkelt.

nittalven13
Nittälven genom torr barrskog och höga sandraviner.

Vi lunchade strax ovanför Kolbron, sittandes på toppen av en sandravin. Solen värmde och vädret är oerhört mycket bättre än vad prognoserna utlovat, härligt. Efter passage av Kolbron följde enkel paddling, endast avbruten av ett fåtal forsar. Älven fortsatte i meanderform genom sandiga hedlandskap, djupt nedskuren i topografin.

nittalven14
Lunch en bit ovanför Nittälven. 

Trädvrak förekommer kontinuerligt, endera helt i vatten eller också hängande över älven. Detta bidrar till stämningen och gör paddlingen intressant och rolig.

Nittälven slår nästan knut på sig själv genom Brunnshed. För den geologiskt intresserade kan nämnas att det i detta område finns en del dödisgropar: rester från glaciärtiden i form av vattenfyllda hål i landskapet.

nittalven15
Trädrester söder om Kolbron. 

På ett ställe fick vi dra kajakerna över några nedfallna träd, mitt i älven. Detta var en balansakt. Man vill ju helst inte ramla i, då djupet här uppgick till nästan en paddellängd. Detta var dagens enda egentliga hinder.

Under en sträcka stötte vi på en bäver som försökte simma ifrån oss medströms. Det gick så där för bävern. Stressad piskade den sin svans/fena vid ett antal tillfällen innan den plötsligt försvann.

nittalven16
Om man tittar riktigt noga ser man en kajak bland träden.
Under träden finns en älv.

Tågbron passerades i lugnt vatten. Klockan hade blivit mycket och det började bli dags att slå läger. Det visade sig i denna del av älven vara svårt att finna inbjudande lägerplatser. Endera var det sumpigt eller så var stränderna tätt beväxta med granar. Vi letade i nästan en timme, varav en god stund motströms efter att ha gett upp vidare nedströms lägersökande vid ingången till Bjurmossen. Till slut fann vi en tämligen oansenlig lägerplats en bit söder om järnvägsbron. 

Tältet placerades på en mossbädd under granarna och elden anlades nära vattnet. Detta var antagligen det till ytan minsta lägret vi någonsin haft. Troligen var det också det sämsta, men det funkade ganska bra och gick inte på bekostnad av trevnaden under kvällen.

Kvällens meny bestod av pasta med köttfärssås, följt av en varsin sparad grillkorv från igår. Kaffe, choklad och whisky framför en sprakande brasa som lyser upp tillvaron efter mörkrets inbrott. Som tidigare nämnts gick förra årets expedition av stapeln en månad senare. Då är kvällarna ljusare och brasan blir inte lika viktig. 

Älven har gått fortare att paddla än beräknat. Detta främst tack vare den preparerade leden i form av avsågade trädhinder. Detta är mycket tidsbesparande, men tyvärr medför detta en tältnatt mindre än antaget. Endast en kort etapp återstår nu innan vi når målet och sjön Ljusnaren.

Just som vi skulle gå in i tältet för natten kom expeditionens första regndroppar. Vi satte då upp gapahuken för att skydda bland annat torr ved.

Dagens etapp blev 20 km lång.
nittalven17
Lägret den andra kvällen. Inte det läckraste lägret vi haft,
men det var svårt att finna lägerplatser längs den nedre
delen av älven.  nittalven18
Det blir mörkt på kvällarna i början av maj. En öppen
eld ger både värme och ljus.

Dag 3 - torsdag 4 maj
 

Eftersom vi var ute i god tid kunde vi kosta på att försova oss. Vi vaknade runt halv nio. Kan hända försovningen också berodde på axelsmärtor under natten hos den ene och olägligt placerade knölar på mark under liggunderlaget hos den andre. 

Natten kändes varmare än natten innan, men trots det noterade vi tunna snöfläckar runtom när vi stigit upp. Det var kyligt och skarpt i luften nu och helt vindstilla. Maj månad är lynnig. Det var mulet men regnet hade i alla fall upphört.

Klockan halv tolv var vi igång igen. Vi kom snabbt till inloppet till Bjurmossens "blåmyr". Sakta gled vi in i ett fullständigt stendött och likblekt träsk. Det var fullständigt vindstilla och inte en tillstymmelse till liv någonstans. Det var fascinerande att ta del av det karga träsklandskapet just denna tid på året och sedan inse att om par veckor kommer detta landskap explodera av grönska och liv. 


nittalven19
Vid inloppet till träskmarkerna vid Bjurmossen. Kargt var
ordet.

Vi gjorde en avstickare och tog den korta men starkt meandrande ån Lilla Nitten ut till Salbosjön, innan vi vände och fortsatte ut genom Nittälvens mynning i Ljusnaren. Där Lilla Nitten mynnade ut i Nittälven möttes vi av en något ovanlig syn i kajaksammanhang. 

Här togs naturligtvis de sedvanliga målgångsbilderna. Ute på sjön fick vi återigen uppleva våra kajakers dåliga kursstabilitet på öppet vatten. Lång sjöpaddling kräver roder (eller skädda?) då det kostar kraft att ständigt parera för kursavvikelser. Denna egenskap hos kajakerna är dock ingen överraskning. Man kan inte få allt, och de är desto finare att manövrera i rinnande åar.

nittalven20
Lilla Nittens mynning i Nittälven. Finn ett fel.

Efter att ha passerat under den stora spången nådde vi målet: sjön Ljusnaren. Här togs naturligtvis de sedvanliga målgångsbilderna. Ute på sjön fick vi återigen uppleva våra kajakers dåliga kursstabilitet på öppet vatten. Lång sjöpaddling kräver roder eller skädda då det kostar kraft att ständigt parera för kursavvikelser.

nittalven21
Nittälvens utlopp till sjön Ljusnaren. 

Pga dåliga rastmöjligheter på Ljusnarens väststrand (branter och kalhyggen) paddlade vi till Prästön. Där riktade vi in oss på en liten strand och avnjöt paddlingens sista måltid: frystorkat samt kaffe och choklad, ackompanjerade av vågornas skvalpande. 

nittalven22
Lunch på Prästön. Två nöjda paddlare som tagit sig igenom
ännu ett vilt och frustande (nåja) vattendrag.

Därefter satte vi kurs spikrakt mot träindustrin vid Skäret, där cykeln väntade. Vi drog upp kajakerna på land och den sedvanliga avslutningslogistiken tog sin början: en av oss hojar till bilen och hämtar den medan den andre packar ur. Vid ofördelaktigt väder kan denna väntan vid kajakerna kännas långdragen och oglamorös. Denna gång var det mulet och lite småkallt men i alla fall uppehåll.

Sista dagens etapp blev 8 km lång.

nittalven23
Well done, mate!

För övrigt kan noteras att denna träindustri har tilläggsfunktion som en nöjesfabrik, med bl a operaföreställningar. Inte helt väntat kanske. Hygienfaciliteten är förlagd till den vita byggnaden och skyltningen tar begreppet övertydlighet till tidigare oanade höjder. 

Vi stuvade in alla prylar i bilen och surrade fast kajakerna på taken. Sedan bar det av till ett säkert kort: pizzerian i Hällefors! Väl där njöt vi av civilisationens bekvämligheter och iakttog livet i det lilla samhället innan vi fräste hemåt till baslägret mitt i Värmland. 

nittalven24
Om det trycker på vet man var man ska gå. Värdet av tydlig
information ska inte underskattas

Vi konstaterar att Nittälven var det minst krävande vattendrag vi paddlat hittills. De krävande hindren var få. För att illustrera detta kan nämnas att det mest ansträngande momentet under hela expeditionen var att släpa de fullastade kajakerna ca 300 meter genom nyröjd skog, från bilen till startplatsen i Mörtlugnet.

Denna älv rekommenderas för den som vill njuta av idyllisk paddling men inte slita allt för mycket. Vill man göra det riktigt enkelt för sig så börjar man paddlingen vid Uvbergsbron. Man bör dock vara observant på vattenståndet. Vid lägre vattenstånd blir det problematiskt i forsområdena. Vi njöt av paddlingen, men tycker nog att ån var lite för enkel för att man skall komma hem med känslan av utförd strapats. 

Till sist: titta på bilden till höger. Gissa vilket glas som har uri... vatten från Nittälven och vilket som kommer från kranen i köket. 

nittalven25
Olika kulörer av vatten.  

Kartreferenser

Startplatsen, vid Mörtlugnet.

start

Första kvällens läger, i norra delen av Nittälvsbrännans naturreservat.

natt1

Andra kvällens läger, strax väster om Bjurmossen.

natt2

Målgång vid träindustrin i Skäret.

mal  


Copyright © 2013 www.vildmarkskajaking.se logga2