Att paddla en å logga


Kartläggningen är klar och ni har bestämt er för att paddla ån. Nästa fråga är när ska ni paddla ån? Eftersom en å är ett litet vattendrag och ofta känsligt för för lågt vattenstånd paddlas dessa vattendrag med fördel under perioder då vattenståndet är högt. Vattenståndet är som högst under perioder av snösmältning och/eller kraftigt regnande. Kraftigt regnande är svårt att förutspå till skillnad från snösmältningen vilken man vet på ett ungefär när på året den inträffar (april/maj). Detta är en av anledningarna till att vi förlägger våra expeditioner på våren. Observera att flödet även påverkas av andra faktorer, t ex dämningar uppströms, torrperioder o s v, och att åar som rinner igenom myrmarker är inte så känsliga för vattenstånd.

Andra argument för att paddla på våren är är temperatur och mängden insekter i skogen. I maj har det blivit tillräckligt varmt för att expeditionen ska kunna bli njutbar även om nätterna kan vara kalla (minusgrader på natten får man vara beredd på) samtidigt som det inte riskerar att bli utmattande värmeböljor. Växlande molnighet och 15-20 grader är perfekta väderförhållanden. Att slippa en massa krypande och flygande insekter är också att föredra. I maj strax innan sommaren bryter ut är det tämligen insektsfritt i skogen. Myggor kan förekomma men de försvinner när temperaturen kryper under 10 grader. Nedvarvning och sammanfattning av dagen framför brasan kan alltså bli en relativt myggfri njutning.   

Dagen för avfärd har kommit och allt är packat. Första destination är upptagsstället där expeditionen avslutas. Där dumpas en cykel på lämpligt ställe, förslagsvis inne i skogen en bit ifrån vägen. En ryggsäck med diverse atteraljer som kan vara bra att ha för cyklisten på väg upp till startplats, till exempel pump, slang, laga-punktering-verktyg, vattenflaska etc. Välj själv vad som känns viktigt att ha. Ryggsäcken kan givetvis fraktas i kajakerna, dock tar detta lite förvaringsutrymme. Se till att cykeln funkar som förväntat och att däcken är pumpade och hela innan ni vid behov täcker den med lite material från skogen (risken för cykelstöld mitt ute i skogen är försvinnande liten men inte obefintlig).

Fortsätt vidare till startplatsen. Väl framme parkeras bilen lite avsides så att dels ingen stör sig på att ni parkerat just där, dels minimerar exponering och därmed inbjudan till inbrott. Packa kajakerna och bär ner dem till vattnet. Tycker man att kajakerna väger förfärligt mycket kan man ha i åtanke att ju längre expeditionen fortlöper desto lättare blir kajakerna. Man konsumerar bort vikt allt eftersom expeditionen pågår.

Dags att paddla! Var medveten om att denna typ av paddling inte alltid är en dans på rosor. God fysik och balans är att rekommendera. Dock vill vi säga att vi själva inte är några topptränade atleter utan mer motionärer utan meriter.

Några dagar senare nås målet och kajakerna tas upp på land. En expeditionsdeltagare tar sedan den tidigare dumpade cykeln, cyklar till startpunkten där bilen står och kör tillbaks till den andre expeditionsdeltagaren som under tiden plockat ur packningen från kajakerna. Mobiltelefoner med täckning kan i denna situation vara skönt att ha. Packa in all utrustningen i bilen och påbörja färden hem med tillfälligt stopp på valfri pizzeria. Vi lovar att pizzan aldrig smakat godare!

Tadam! Ett stycke å är härmed paddlad och ni är en genuin naturupplevelse rikare. Grattis!

Copyright © 2011 www.vildmarkskajaking.se logga